Karnety / Bilety

Drodzy Kibice,

w sezonie 2021/22 do Państwa dyspozycji będą w sprzedaży tylko i wyłącznie bilety. Na najbliższy sezon nie będziemy prowadzili sprzedaży karnetów.

Bilety będzie można zakupić w następujących cenach: 20 zł normalny oraz 12 zł ulgowy (uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści).

Bilety będzie można nabywać  drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu pogon.abilet.pl oraz w dniu meczu w kasie klubu chyba, że Rozporządzenie Rady Ministrów mówić będzie inaczej.

Liczba kibiców na wydarzenie dostosowana będzie do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obecne Rozporządzenie obowiązuje do 31 sierpnia 2021.

Obowiązki uczestnika imprezy muszą zostać dostosowanedo określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bilety: pogon.abilet.pl

kasa klubu: zawsze godzinę przed meczem

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
PDF icon oswiadczenie_uczestnika_imprezy.pdf