Enea Handball Akademia

ENEA jako firma, w której strategię wpisana jest odpowiedzialność społeczna (CSR), poszukuje partnerów w poszczególnych regionach, z którymi może tę politykę wspólnie prowadzić.

W regionie Polski północno-zachodniej to Klub Sandra SPA Pogoń Szczecin pozyskał zaufanie tego dużego partnera. Kluczowy był tu fakt, że projekt już trwał (Klub prowadzi zajęcia dla dzieci od ponad 7 lat), miał już swoją markę wśród dzieci i rodziców w Szczecinie oraz fakt, że Klub zaprezentował dobre pomysły na jego kontynuację i rozwój.

Piłka ręczna jest grą zespołową, bardzo dynamiczną, wymagającą dobrego fizycznego przygotowania i podejścia strategicznego na boisku. Wymaga także współpracy, rywalizacji z poszanowaniem fair play i zdrowego trybu życia.

Początkowo w zajęciach stałych brało udział ok. 80 dzieci ze Szczecina, zarówno lewobrzeża, jak i prawobrzeża. Obecnie mamy już 120 dzieci, dzięki temu, że w kwietniu przyłączyliśmy do naszej Akademii szkoły w Komarowie i Krępsku (k. Goleniowa). Docelowo Akademia ma organizować zajęcia dla 200 dzieci. Jesteśmy w trakcie przyłączania kolejnych ośrodków poza Szczecinem, nie chcemy koncentrować się na dużych miejscowościach, a raczej na mniejszych, w których dzieci mają utrudniony dostęp do aktywności pozalekcyjnych. Dziś już widać, jaki potencjał drzemie w dzieciach, warto rozbudzać w nich pasję – być może Akademia przyczyni się do tego, że zechcą kiedyś na poważnie zająć się sportem i kontynuować karierę w szkolnych kubach sportowych, potem być może także jako profesjonalni piłkarze ręczni.

Zajęcia odbywają się raz i dwa razy w tygodniu, w zależności od grupy. Uczestnicy zajęć to chłopcy i dziewczynki w wieku 4-13 lat.

Zajęcia z piłki ręcznej w Akademii to świetne przygotowanie dla dzieci, które chcą kontynuować trening w ramach klas sportowych. Kilku naszych wychowanków znalazło się właśnie w takich klasach, w szkołach podstawowych pod patronatem MKS Kusy.